Dịch vụ hiệu đính và biên tập tài liệu tiếng Anh

Nội Dung Chính

Dịch vụ hiệu đính và biên tập tài liệu tiếng Anh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hiệu đính và biên tập tài liệu từ tiếng Anh Việt sang các ngôn ngữ khác, đảm bảo tài liệu phản ánh và nâng cao hình ảnh của Quý khách.

Hãy cởi bỏ áp lực và để cho các chuyên gia hiệu đính và biên tập của chúng tôi thực hiện, chúng tôi cung cấp hai cấp độ đó là hiệu đính và biên tập

English concept with young woman in her home office

Hiệu đính tài liệu tiếng Anh

Đảm bảo tài liệu của Quý khách không có lỗi ngữ pháp và chính tả.

– Các chuyên gia ngôn ngữ kiểm tra ngữ pháp chuyên sâu

– Kiểm tra chính tả và thống nhất từ ngữ

– Chỉnh sửa cách bố trí tài liệu, trình bày và định dạng thống nhất

Biên tập tài liệu văn bản tiếng Anh

Chuyên gia biên tập giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đảm bảo tài liệu của quý khách thu hút được đối tượng và trình bày chính xác những gì quý khách muốn thể hiện.

– Nội dung phù hợp với phong cách của quý khách

– Văn phong phù hợp với đối tượng mục tiêu

– Lập luận và cấu trúc mạch lạc

– Tiêu chí ngôn ngữ dễ hiểu

– Bao gồm bước hiệu đính cơ bản

Các loại tài liệu chúng tôi thường xuyên hiệu đính và biên tập được sử dụng cho công ty, tổ chức và cá nhân như hồ sơ năng lực, website, và tài liệu quan trọng khác của công ty, các hồ sơ cá nhân, CV, luận văn và tài liệu nghiên cứu khoa học khác.

Rate this post