Cẩm Nang

Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Marketing

Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Marketing   Advertising: Quảng cáo Aesthetically attractive: Hấp dẫn về mặt thẩm mỹ Brand acceptability: Chấp nhận nhãn hiệu Brand awareness: Nhận thức nhãn hiệu Brand loyalty: Trung thành với nhãn hiệu Brand recognition Nhận diện thương hiệu Break-even analysis: Phân tích hòa vốn Break-even point: Điểm hòa vốn By-product pricing: Định giá sản phẩm thứ cấp Cash discount: Giảm giá vì trả tiền mặt Cash rebate: Phiếu giảm giá Channel level: Cấp… Chi tiết »

Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Marketing

Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Marketing   Advertising: Quảng cáo Aesthetically attractive: Hấp dẫn về mặt thẩm mỹ Brand acceptability: Chấp nhận nhãn hiệu Brand awareness: Nhận thức nhãn hiệu Brand loyalty: Trung thành với nhãn hiệu Brand recognition Nhận diện thương hiệu Break-even analysis: Phân tích hòa vốn Break-even point: Điểm hòa vốn By-product pricing: Định giá sản phẩm thứ cấp Cash discount: Giảm giá vì trả tiền mặt Cash rebate: Phiếu giảm giá Channel level: Cấp… Chi tiết »

Kỹ năng biên phiên dịch

Kỹ năng biên phiên dịch   Dịch thuật là một kỹ năng khó trong việc học ngoại ngữ. Trong nhiều trường hợp, ta thấy rằng dịch từ một ngoại ngữ khác như Anh, Trung, Nhật, Hàn, Nga, Đức…sang tiếng Việt thì dễ dàng hơn vì có sự hỗ trợ của từ điển. Nhưng lý do quan trọng hơn của ưu thế này chính là sự hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ mẹ đẻ và bản sắc văn hóa dân tộc… Chi tiết »

CẨM NANG DỊCH THUẬT: PHƯƠNG PHÁP DỊCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT

PHƯƠNG PHÁP DỊCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT   Dịch tài liệu kỹ thuật là một công việc khó khăn, khi mà có rất nhiều loại tài liệu kỹ có nhiều thuật ngữ chuyên ngành rất khó hiểu, thậm chí ngay cả khi đã chuyển sang nghĩa tiếng Việt, bạn vẫn không thể hiểu nghĩa của từ đó là gì? Vậy thì phải làm sao để có thể hiểu hết những gì ở trong bản dịch đề cập đến? 1. Chuẩn… Chi tiết »